Ymarferoldeb a manteision dillad beicio

Mae dillad beicio yn ddillad swyddogaethol, fel diogelwch, wicio, anadlu, hawdd eu golchi, sychu'n gyflym, ac ati. Gellir ystyried crysau beicio gyda ffabrigau arbennig, gyda chryfder uchel, hydwythedd da, estynadwyedd da, a gwrthsefyll crafiad da fel swyddogaeth. crys beicio. Dylai top da o ddillad beicio fod â gallu anadlu a chwysu, a all ollwng llawer iawn o chwys yn gyflym a chadw wyneb y corff yn sych. Dylai gwaelod y crys beicio fod yn dynn, gan leihau blinder cyhyrau yn effeithiol, a rhaid i'r pad crotch fod yn feddal a bod â athreiddedd aer da. Gadewch i ni siarad am fanylion dillad beicio.Provide high-quality  Mens cycling clothes Professional production

Mae llawer o ffrindiau o'r farn bod lliw y dillad beicio yn rhy llachar. Ddim yn gwybod a yw'r dyluniad hwn am resymau diogelwch. Defnyddir y lliwiau rhybuddio melyn, coch, glas a gwyn yn helaeth. Y rheswm yw pan fyddwch chi'n marchogaeth ar y ffordd, gall gyrrwr y car a cherddwyr eich gweld o bell, a cheisio osgoi damweiniau traffig.
Bydd llawer o ffrindiau sydd newydd ddewis dillad beicio yn gofyn, pam mae ffabrigau top a gwaelod y dillad beicio yn wahanol? Fel y soniwyd yn gynharach, y dillad uchaf yw cicio chwys i ffwrdd, a'r dillad gwaelod yw lleddfu blinder. Oherwydd y tywydd, pan fydd y tywydd yn oerach, defnyddir ffabrigau sy'n gynnes, yn anadlu ac yn wrth-wynt, neu defnyddir ffabrigau gwrth-wynt a ffabrigau anadlu wrth draws-ddefnyddio yn ôl gwahanol rannau. Pan fydd y tywydd yn boeth, ffabrigau chwysu chwys, anadlu, hawdd eu golchi a sychu'n gyflym yw'r dewis cyntaf, ac efallai o safbwynt iechyd, mae ffabrigau swyddogaethol â gofynion uwch ar gyfer sterileiddio a deodorization. Dylai dillad beicio fod mor agos at y corff â phosibl er mwyn lleihau ymwrthedd y gwynt gymaint â phosibl. Rhaid i ddillad beicio hefyd fod â'r swyddogaeth o amddiffyn y corff, a rhaid i'r dillad beicio hefyd fod â gwrthiant crafiad, hyd yn oed os bydd damwain, gall leihau arwynebedd crafiadau yn fwyaf effeithiol. Yn ail, mae clustogau ar gyfer marchogaeth pants i atal ffrithiant a phwysau tymor hir rhwng y pen-ôl a'r sedd, ac i amddiffyn y corff.


Amser post: Gorff-18-2020